Bezpečnost pro Vás,
jistota pro Vaše eventy

x
  • Inspirace

Národní bezpečnostní konference

Mezinárodní streaming a live tlumočení

AV MEDIA EVENTS jako technický partner zajistila výroční národní konferenci s názvem „ Naše bezpečnost není samozřejmost“ v Míčovně Pražského hradu. Kromě osvětlení a ozvučení bylo hlavní výzvou zajistit bezpečnost účastníků na místě a také online spojení s mezinárodními účastníky. Pro dodržení maximální bezpečnosti dodržovalo publikum odstupy 1,5 metrů. Do zahraničí jsme bezpečně vysílali na několik platform a navíc i na místě obsah překládali, a to v našich certifikovaných tlumočnických hubech.