Bezpečnost pro Vás,
jistota pro Vaše eventy

x
  • Inspirace

Hybridní konference EVENT(UALLY!)

Jak spolupracovat a potkávat se v této době?

Ve spolupráci s Kongresovým centrem Praha jsme technicky zajistili hybridní konferenci o budoucnosti EVENT(UALLY!), která zodpověděla (nejen) otázky, jak spolupracovat a potkávat se v této době, která živému setkávání příliš nepřeje. Celá konference se věnovala otázkám pořádání eventů i přes současná omezení, jak využít moderní technologie a nerušit akce kvůli vládním nařízením, či zda se v budoucnu uvidíme už jen skrze monitory? Konferenci pořádala společnost ImpromptMe, jejímž produktem je platforma pro hybridní konference. Proto právě tato platforma byla využívaná pro celou konferenci. My jsme ve spolupráci s KCP zajistili produkci a streaming celé konference, která se nesla v hybridním duchu - většina řečníků na místě, účastníci u svých PC. Čtyři hosté byli navíc připojeni vzdáleně, jeden řečník dokonce až z USA. Někteří hosté prezentovali své výstupy a poté se vedla panelová diskuze mezi přítomnými i vzdálenými hosty.
Více informací